За нас


ЕТ „НОВА – БОРИСЛАВ БОРИСОВ“ е основна през 1999 година в град Ловеч, Република България и е специализирана в производството на метални капачки за стъклени буркани. Фирмата започва производство на алуминиеви капачки за буркани тип "ОМНИЯ" в малък цех, а днес вече се разполага в две новопостоени бази, оборудвани с високотехнологични линии за производство на капачки тип "ОМНИЯ" и няколко размера винтови капачки "ТУИСТ-ОФ".


Фирмата инвестира в нови технологии за производство и усъвършенстване на кадровия си състав. Всички наши служители преминават през специализиран курс на обучение за работа в областта на технологиите, свързани с производство на капачки. Грижата за нашите служители, сплотеният колектив и добрите условия за работа винаги са били наш приоритет.


Разработената програма за добра производствена практика на материали и предмети, предназначени за контакт с храни, както и вложените материали, които напълно отговарят на световните стандарти, гарантират качеството и безопасността на нашите продукти. Капачките "ОМНИЯ" и "ТУИСТ-ОФ" с търговска марка "НОВА ЛОВЕЧ", запазена марка на ЕТ "НОВА-БОРИСЛАВ БОРИСОВ", са познати като едни от най-висококачествените и търсени, както на българския, така и на редица чуждестранни пазари.


Лоялността, коректното отношения на нашия екип и добрите взаимоотношения, изградени с доставчици и клиенти през годините, допринасят за развитието и успеха на фирмата. Стремежът към все по-високо качество на капачките, разширяването на асортимента и задоволяването на потребностите на нашите клиенти ни дава възможност вече повече от 15 години да развиваме съществуващите и да завоюваме нови пазари.

 • капачки България
 • капачки Ловеч
 • алуминиеви капачки
 • капачки
 • винтови капачки
 • капачки

Продукти

Разгледайте нашия асортимент от капачки тип "ОМНИЯ" и "ТУИСТ-ОФ"

подробно описание на характеристиките на продуктовата ни гама

caps

КАПАЧКИ ОМНИЯ - Ф82.30мм

  Използвани материали :
 • студено валцована алуминиева ламарина сплав 8011А+;
 • вътрешно и външно защитно лаково покритие;
 • маслоустойчив червен или кафяв пластизол, в съответсвие регламент (ЕС)No:10/2011.
 • Цвят : Gold
 • Опаковка: Стандартно са опаковани по 50бр. в плик с етикет, като в 1 кашон има 20 плика(1000бр. капачки). Предлагаме и опаковка, различна от стандартната, съобразена със специфичните изисквания на клиента! Производството на този тип капачки е насочено, както към българския, така и към пазарите в Румъния, Чехия и Словакия.

Фирма ЕТ "НОВА-Борислав Борисов" е един от основните производители на този тип капачки в България. Вече дълги години нашите капачки "ОМНИЯ", продавани под запазената марка "НОВА ЛОВЕЧ" са еталон за качество на българския пазар. Тези капачки се изполват за консервиране на плодове, зеленчуци и месо в домашни условия с помощта на затварачна машинка. Подходящи за стерилизация до 121°C.

Повече »

caps for jars

КАПАЧКИ ОМНИЯ - Ф68мм

  Използвани материали :
 • студено валцована алуминиева ламарина сплав 8011А+;
 • вътрешно и външно защитно лаково покритие;
 • маслоустойчив червен или кафяв пластизол, в съответсвие регламент (ЕС)No:10/2011.
 • Цвят : Gold
 • Опаковка: Стандартно са опаковани по 20бр. или 50бр. в плик, според специфичните изисквания на клиента! Производството на този тип капачки е насочено основно към пазари в Румъния, Чехия и Словакия.

Фирма ЕТ "НОВА-Борислав Борисов" е един от основните производители на този тип капачки в България. Вече дълги години нашите капачки "ОМНИЯ", продавани под запазената марка "НОВА ЛОВЕЧ" са еталон за качество на българския пазар. Тези капачки се изполват за консервиране на плодове, зеленчуци и месо в домашни условия с помощта на затварачна машинка. Подходящи за стерилизация до 121°C.

Повече »


Twist off caps

КАПАЧКИ ТУИСТ-ОФ Ф82мм

  Използвани материали :
 • бяла покалаена ламарина DR-8/DR-9;
 • вътрешно и външно двойно защитно лаково покритие
 • Цвят : Голд, Силвър,Бяло, Черно, Червено, Литография тип "Черга"- бяло и червено, Литография с плодове или зеленчуци - Регистрирани дизайни на Общността, Литография тип "Медена пита",Литография тип "3 пчели" и "Пчела с цвете"-Регистрирани дизайни на Общността. Предлагаме също цветове и дизайни различни от стандартните, според специфичните изисквания на клиента.
 • Опаковка: Стандартно са опаковани в плик по 10бр., като в 1 кашон има 80 плика (800бр. капачки). Предлагаме също насипни - 800бр. в кашон, както и опаковка, различна от стандартната, съобразно специфичните изисквания на клиента.
 • Могат да бъдат произведени с профил RTS ( ТО капачка със стъпаловиден профил на канала за уплътнителен пръстен от PVC) или RSV (RTS профил с вакуум бутон) в зависимост от индивидуалните нужди на клиента.

Тези капачки отговарят на изискванията за консервиране на всякакви видове хранителни продукти, не само в домашни, а и в промишлени условия. Подходящи са за стерилизация до 121°C и пастьоризация до 105°C.

Повече »

 • винтови капачки
 • винтови капачки
 • капачки Туист-оф
 • капачки Туист-оф
 • капачки Туист-оф
 • капачки Туист-оф
 • винтови капачки
 • винтови капачки
 • винтови капачки
 • винтови капачки
 • винтови капачки

caps

КАПАЧКИ ТУИСТ-ОФ Ф66мм

  Използвани материали :
 • бяла покалаена ламарина DR-8/DR-9;
 • вътрешно и външно двойно защитно лаково покритие
 • Цвят : Gold, Бяло, Червено, Черно, Литография с плодове или зеленчуци - Регистрирани дизайни на Общността, Литография тип "Черга"- бяло и червено, Литография тип "Медена пита", Предлагаме също цветове и дизайни различни от стандартните, според специфичните изисквания на клиента.
 • Опаковка: Стандартно са опаковани в плик по 10бр., като в 1 кашон има 80 плика (800бр. капачки). Предлагаме също насипни - 800бр. в кашон, както и опаковка, различна от стандартната, съобразно специфичните изисквания на клиента.
 • Могат да бъдат произведени с профил RTS ( ТО капачка със стъпаловиден профил на канала за уплътнителен пръстен от PVC) или RSV (RTS профил с вакуум бутон) в зависимост от индивидуалните нужди на клиента.

Тези капачки отговарят на изискванията за консервиране на всякакви видове хранителни продукти, не само в домашни, а и в промишлени условия. Подходящи са за стерилизация до 121°C и пастьоризация до 105°C.

Повече »

 • винтови капачки
 • винтови капачки
 • винтови капачки
 • капачки Туист-оф
 • капачки Туист-оф
 • капачки Туист-оф

aluminium caps

КАПАЧКИ ТУИСТ-ОФ Ф53мм; Ф63мм; Ф89мм; Ф100мм

 • Цвят: Gold
 • Опаковка:
 • Ф53мм и Ф63мм - опаковани в плик по 10бр.и насипни
 • Ф89мм и Ф100мм - насипни

С цел попълване на асортимента и пълно задоволяване потребностите на клиента, фирмата предлага също капачки тип "ТУИСТ-ОФ" Ф53мм; Ф63мм; Ф89мм и Ф100мм. Всички материали, вложени в производството им, съответстват на Европейските изисквания за контакт с храни.

Повече »

Проекти

16.05.2024г. - Документация за избор на изпълнител

Документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет “Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА - Автоматична бертоваща и пастираща машина - 1 брой“ в рамките на реализацията на проект № BG-RRP-3.004-0732 с наименование „Технологична модернизация в предприятието“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU.

Документация
15.03.2024г. - Съобщение за сключен договор

Информация за сключен Договор за финансиране № BG-RRP-3.004-0732-C01 за изпълнение на предложение за изпълнение на инвестиция с наименование "Технологична модернизация в предприятието", финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕТ „НОВА – БОРИСЛАВ БОРИСОВ“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Структурата за наблюдение и докладване - Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на иновациите и растежа.

Към пълният текст...
project
22.04.2020г. - Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет

Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА: Автоматична линия за пакетиране на капачки - 2 броя" в рамките на реализацията на проект № BG16RFOP002-2.040-0335 "Подобряване на производствения капацитет в ЕТ "НОВА – БОРИСЛАВ БОРИСОВ"", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Тръжна документация
04.03.2020г. - Информация за сключен административен договор

Проект No BG16RFOP002-2.040-0335-C01 за изпълнение на проект с наименование "Подобряване на производствения капацитет в ЕТ "НОВА – БОРИСЛАВ БОРИСОВ"", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕТ „НОВА-БОРИСЛАВ БОРИСОВ“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Към пълният текст...
Съобщение за сключен договор за безвъзмездна финансова помощ

Проект NoBG16RFOP002-2.001-0478-C01 “Подобряване на производствения капацитет в ЕТ “НОВА-БОРИСЛАВ БОРИСОВ", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕТ „НОВА-БОРИСЛАВ БОРИСОВ“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Към пълният текст...
project

За връзка

Изпрати ни съобщение

Информация

5500 Ловеч, България
бул. "Освобождение" 4
ул. "Осъмска" 35а

068/603784

novabg@gmail.com

novabg@nova-lovech.com

8:00 - 17:00, Понеделник - Петък

0886634439

Ако желаете да се свържете с нас, моля използвайте формата за контакти или ни потърсете на гореспоменатите координати!

Loading...